Καλώς Ήρθατε, Συνδεθείτε ή εγγραφείτε
Περιοχή Μελών []
Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Κατηγορίες []


Θέματα στη Βοήθεια

Στην ενότητα αυτή εξηγείται ο γενικός τρόπος λειτουργίας των δημοπρασιών. Επίσης, δίνονται συμβουλές ως προς τον τρόπο συμμετοχής και υποβολής προσφορών και αναφέρονται οι κανόνες λειτουργίας, ώστε να πραγματοποιούνται σοβαρές και αξιόπιστες συναλλαγές.


Εγγραφή


Για τη συμμετοχή στο δημοπρασιακό χώρο η εγγραφή είναι υποχρεωτική.

Είναι δωρεάν, δε δημιουργεί καμία υποχρέωση στο χρήστη ενώ η διαδικασία εγγραφής είναι απλή.

Απαιτείται η πλήρης αποδοχή του Συμφωνητικού Συμμετοχής από τον χρήστη, το οποίο περιλαμβάνει τις ενέργειες που επιτρέπονται και δεν επιτρέπονται να κάνετε κατά τη χρήση του δημοπρασιακού χώρου ενώ αναφέρονται οι υποχρεώσεις, δεσμεύσεις και τα δικαιώματα του χώρου δημοπρασιών απέναντι στους χρήστες του.

Χρεώσεις


Οι τελικοί πλειοδότες των δημοπρασιών στους οποίους έχει κατοχυρωθεί το πλειοδοτηθέν αντικείμενο επιβαρύνονται με το ΦΠΑ και τα έξοδα αποστολής του. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ.

Χαρακτηριστικά των Δημοπρασιών

Σε κάθε δημοπρασία ορίζεται η αρχική τιμή εκκίνησης του πλειοδοτούμενου αντικειμένου και η διάρκεια της δημοπρασίας.

Οι υποψήφιοι αγοραστές δίνουν προσφορές συνεχώς αυξανόμενες (κάθε υποψήφιος πλειοδότης πρέπει να κάνει προσφορά πάντα μεγαλύτερη από αυτήν που έχει κάνει ο προηγούμενος).

Με τη λήξη του χρόνου της δημοπρασίας, νικητής ανακηρύσσεται ο τελευταίος πλειοδότης με τη μεγαλύτερη προσφορά.


Σε κάθε δημοπρασία μπορούν να ορισθούν και επιπλέον παράμετροι όπως:


1. Ελάχιστη τιμή πώλησης

Η τιμή αυτή δεν είναι ορατή για τους υποψήφιους πλειοδότες.

Ο πωλητής δύναται να ορίσει μια ελάχιστη τιμή πώλησης στην οποία επιθυμεί να πωληθεί το προϊόν. Μέχρι να καλυφθεί η ελάχιστη τιμή πώλησης οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορές ενώ θα ειδοποιούνται για το αν έχει καλυφθεί η ελάχιστη τιμή πώλησης κατά την υποβολή της προσφοράς τους.


2. Άμεση αγορά -
BuyOut

H τιμή που κάποιος αγοράζει άμεσα το αντικείμενο ακόμα και αν έχουν υποβληθεί ήδη άλλες προσφορές. Η άμεση αγορά σημαίνει και την αυτόματη λήξη της δημοπρασίας.


Προσαύξηση Προσφορών

Σε κάθε πλειοδοτούμενο προϊόν ορίζεται η προσαύξηση προσφοράς, δηλαδή η τιμή βάσει της οποίας αυξάνεται η τιμή του προϊόντος και η οποία δύναται να διαφέρει από προϊόν σε προϊόν.

Για παράδειγμα:

Το Χ προϊόν έχει τιμή εκκίνησης 1 ευρώ και η προσαύξηση προσφοράς έχει οριστεί από τον πωλητή στο 1 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι υποβάλλοντας την προσφορά μου η τιμή του προϊόντος θα ανέλθει στα 2 ευρώ κ.ο.κ

Συμβουλές Χρήσης

Όταν συμμετέχετε στο χώρο δημοπρασιών, θα πρέπει να αποφεύγετε:

1. Προσφορές για δημοπρασίες που δε σας ενδιαφέρουν

Ποτέ μη κάνετε προσφορές όταν δε σας ενδιαφέρει το αντικείμενο που δημοπρατείται. Κινδυνεύετε να πληρώσετε για να αποκτήσετε κάτι που δε σας ενδιαφέρει εάν είστε ο πλειοδότης ενώ στην αντίθετη περίπτωση ανεβαίνει τεχνητά το επίπεδο της τρέχουσας προσφοράς.

2. Παρέμβαση στην εξέλιξη της δημοπρασίας

Εάν είστε υποψήφιος αγοραστής μην κάνετε προσφορές π.χ. με διπλό κωδικό, ώστε αυξάνοντας το επίπεδο προσφορών να αποτρέπετε τη συμμετοχή άλλων χρηστών σκοπεύοντας στη συνέχεια να αναιρέσετε με κάποιο μη αποδεκτό τρόπο την υψηλότερη προσφορά.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι ο χρήστης προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες, ο χρήστης θα αποκλείεται άμεσα και χωρίς προειδοποίηση από τη χρήση του δημοπρασιακού χώρου.


3. Συμφωνίες εκτός δημοπρασιακού χώρου

Δεν είναι ορθή πρακτική η διενέργεια συναλλαγών που παρουσιάζονται από ένα σύστημα δημοπρασιών με συμφωνίες που γίνονται εκτός των διαδικασιών του.

Στις ακόλουθες ενότητες περιέχονται πληροφορίες για δυνατότητες και λειτουργίες που είναι διαθέσιμες σε όλα τα μέλη.

Απώλεια προσωπικού κωδικού πρόσβασης (password)


Αν έχετε ξεχάσει τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να ζητήσετε την ανάκτησή του εισάγοντας την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας στο σημείο που σας υποδεικνύεται. Θα σας αποσταλεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο θα περιέχει προσωρινό κωδικό σύνδεσης που στην συνέχεια μπορείτε να μεταβάλλετε. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να αποσταλεί μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του μέλους και σε καμία άλλη για λόγους ασφαλείας.


Αλλαγή κωδικού πρόσβασης (password) – αναγνωριστικού χρήστη (username)


Η αλλαγή κωδικού πρόσβασης είναι δυνατή μόνο εάν έχετε κάνει είσοδο στο σύστημα ως εγγεγραμμένος χρήστης.
Η διαδικασία είναι απλή - στο πλαίσιο που σας υποδεικνύεται εισάγετε το νέο κωδικό πρόσβασης που επιθυμείτε. Για λόγους ασφαλείας σας ζητείται επανάληψη της εισαγωγής του κωδικού πρόσβασης. Στη συνέχεια ο νέος κωδικός κρυπτογραφείται και αποθηκεύεται.
Η αλλαγή του αναγνωριστικού χρήστη δεν είναι εφικτή.

Αλλαγή στοιχείων εγγραφής


Η αλλαγή στοιχείων εγγραφής είναι δυνατή μόνο εάν έχετε κάνει είσοδο στο δημοπρασιακό χώρο ως εγγεγραμμένος χρήστης.

Για την μεταβολή των στοιχείων σας, εμφανίζεται η φόρμα με τα στοιχεία που καταχωρήσατε στο σύστημα κατά την εγγραφή σας ώστε να κάνετε τις τροποποιήσεις που θέλετε. Εφόσον επιβεβαιώσετε τις μεταβολές τα νέα στοιχεία καταχωρούνται στο σύστημα.


Αλλαγή ηλεκτρονικής διεύθυνσης

Για να γίνει αλλαγή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, συμπληρώνετε στο πεδίο που υποδεικνύεται τη νέα διεύθυνση. Στη συνέχεια αποστέλλεται στη νέα διεύθυνση ένα μήνυμα επιβεβαίωσης το οποίο θα περιέχει ειδικό κωδικό επιβεβαίωσης και οδηγίες για να ολοκληρώσετε την αλλαγή της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.

Ειδοποιήσεις και ενημερώσεις

Κατά την εγγραφή σας, είχε ζητηθεί η επιλογή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που επιθυμείτε να σας αποστέλλονται κατά τη διάρκεια χρήσης του δημοπρασιακού χώρου. Εάν ορισμένα από αυτά που είχατε επιλέξει δεν επιθυμείτε πλέον να τα λαμβάνετε ή το αντίθετο, στη σελίδα «Προτιμήσεις Αλληλογραφίας» κάνετε τις αντίστοιχες επιλογές.

Παρέχεται η δυνατότητα:
Ειδοποιήσεων Αποστολής Μηνυμάτων

Ειδοποίησης Λήψης Μηνυμάτων

Ειδοποίησης Πώλησης Αντικειμένου

Ειδοποίησης Κερδισμένου Αντικειμένου

Ειδοποίησης Νέας Προσφοράς

Outbid Notification

Αναζήτηση

Στην απλή αναζήτηση συμπληρώνουμε στο αντίστοιχο πεδίο χαρακτηριστικές λέξεις-κλειδιά (keywords) οι οποίες θεωρούμε ότι πιθανότατα υπάρχουν στον τίτλο των δημοπρασιών που μας ενδιαφέρουν ή και τον αριθμό αντικειμένου συγκεκριμένης δημοπρασίας.

Οι οδηγίες για τον αγοραστή περιλαμβάνουν περιγραφή και επεξηγήσεις όλων των λειτουργιών που ενδιαφέρουν το χρήστη που επιθυμεί να κάνει προσφορά σε μία νέα δημοπρασία, να παρακολουθεί τη διεξαγωγή της και να γνωρίζει τη διαδικασία που ακολουθεί την ολοκλήρωση της.

Προσφορά σε Δημοπρασία

Όταν ο χρήστης εντοπίσει δημοπρασία η οποία τον ενδιαφέρει και επιθυμεί να κάνει προσφορά πρέπει να γνωρίζει τα ακόλουθα:

Για να κάνετε προσφορά σε δημοπρασία θα πρέπει να είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του δημοπρασιακού χώρου. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία εγγραφής ώστε να αποκτήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό και να μπορείτε να υποβάλλετε προσφορές.

Στη συνέχεια, πηγαίνετε στη σελίδα παρουσίασης του προϊόντος. Εκεί έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για το προϊόν και τους όρους της δημοπρασίας. Συγκεκριμένα θα βρείτε:

Ώρα έναρξης

Ώρα λήξης
Χρόνος για λήξη
Τρόπος πληρωμής
Τιμή εκκίνησης
Τρέχουσα προσφορά
Αριθμός προσφορών

Τιμή άμεσης αγοράς – Buy out (εάν έχει οριστεί)
Ποσότητα

Κατάσταση δημοπρασίας (ανοιχτή / κλειστή)

Κάθε δημοπρασία έχει ένα μοναδικό αριθμό αντικειμένου βάσει του οποίου οι χρηστές μπορούν να αναζητούν το αντικείμενο ή μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της δημοπρασίας μέσω της επιλογής «Παρακολουθήστε αυτό το αντικείμενο» που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας προϊόντος.


Εφόσον θέλετε να υποβάλλετε προσφορά ώστε να αποκτήσετε το αντικείμενο της δημοπρασίας, το επόμενο βήμα είναι η εκτίμηση του ύψους της προσφοράς που πρέπει να κάνετε. Παράλληλα πρέπει να γνωρίζετε ότι η προσαύξηση των προσφορών γίνεται με τιμή ορισμένη από τον πωλητή και δύναται να διαφέρει από προϊόν σε προϊόν.


Ελάχιστη τιμή πώλησης

Ελάχιστη τιμή πώλησης σε μία δημοπρασία είναι η κατώτατη τιμή στην οποία ο πωλητής είναι διατεθειμένος να πουλήσει το αντικείμενο που δημοπρατεί. Η τιμή αυτή δεν είναι ορατή από τους χρήστες του δημοπρασιακού χώρου.

Οι υποψήφιοι πλειοδότες όμως ειδοποιούνται μέσω μηνύματος για το αν η τιμή έχει ξεπεραστεί ή όχι.


Συνήθως αυτό (το να μην φαίνεται αν η ελάχιστη τιμή πώλησης έχει ξεπερασθεί) γίνεται για να αποτραπούν ομάδες χρηστών (rings) που έχουν προσυμφωνήσει να μην ανεβάζουν την τιμή της δημοπρασίας, να το κάνουν. Και αυτό γιατί αν δεν γνωρίζουν ότι κερδίζουν το αντικείμενο αναγκάζονται να συνεχίσουν να κάνουν προσφορές, μέχρι το σημείο που αυτοί θεωρούν ότι αξίζει η δημοπρασία και όχι μέχρι απλά να ξεπεράσουν την ελάχιστη τιμή πώλησης.


Τι είναι η τιμή άμεσης αγοράς –
Buy Out;

Η δυνατότητα για “Άμεση Αγορά” ορίζεται από τον πωλητή και επιτρέπει, εφόσον γίνει προσφορά ίση με την τιμή άμεσης αγοράς από ενδιαφερόμενο αγοραστή, η δημοπρασία να τερματιστεί και νικητής να ανακηρυχθεί ο χρήστης αυτός.

Ποιοι είναι οι όροι κάθε είδους δημοπρασίας;

Πριν αποφασίσετε να συμμετέχετε σε μια δημοπρασία φροντίστε να είστε σίγουρος ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τους όρους που την διέπουν. Όροι μιας δημοπρασίας αποτελούν όλες οι παράμετροι που δίνει ο δημοπρασιακός χώρος.

Επιβεβαίωση υποβολής προσφοράς

Μόλις δώσετε την προσφορά σας, και μετά την επιβεβαίωση που θα σας ζητηθεί, θα ειδοποιηθείτε από το δημοπρασιακό χώρο για το αν αυτή είναι η μεγαλύτερη μέχρι εκείνη τη στιγμή ή ξεπεράστηκε από κάποιο άλλο μέλος.

Αν η προσφορά σας είναι η μεγαλύτερη, δεν σημαίνει ότι κερδίσετε και τη δημοπρασία. Για να κερδίσετε πραγματικά τη δημοπρασία θα πρέπει να είσαστε ο μεγαλύτερος πλειοδότης μέχρι και την ώρα λήξης της.

Αν έχετε ρυθμίσει τα μηνύματα ειδοποίησης κατάλληλα, τότε θα σας αποσταλεί επίσης, με την κατάθεση της προσφοράς σας, ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από το δημοπρασιακό χώρο που θα σας επιβεβαιώνει ότι δώσατε προσφορά στην δημοπρασία.

Το ίδιο θα συμβεί αν κάποια στιγμή η προσφορά σας ξεπεραστεί από προσφορά άλλου μέλους. Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να επιστρέψετε στη σελίδα της δημοπρασίας και να ξανακάνετε νέα, βελτιωμένη προσφορά, η οποία θα σας ξαναδίνει το προβάδισμα στην δημοπρασία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα «Προσφορά» στην περιοχή μελών για να ελέγχετε την κατάσταση όλων των δημοπρασιών που έχετε δώσει προσφορά. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε άμεσα την κατάσταση των δημοπρασιών που συμμετέχετε σαν υποψήφιος αγοραστής και να διαπιστώσετε αν είσαστε ακόμα ο μεγαλύτερος πλειοδότης.

Η προσφορά μου ξεπεράστηκε. Τι μπορώ να κάνω;

Κατά την διάρκεια της δημοπρασίας είναι πολύ πιθανό να ξεπεραστεί η προσφορά σας από την προσφορά κάποιου άλλου μέλους. Σε μια τέτοια περίπτωση και εφόσον έχετε ρυθμίσει σωστά τα μηνύματα ειδοποίησης, θα ενημερωθείτε αυτόματα από το δημοπρασιακό χώρο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, για το γεγονός αυτό.

Αν θεωρείτε ότι το αντικείμενο σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, θα πρέπει να επιστρέψετε στη σελίδα της δημοπρασίας και να ξανακάνετε νέα, βελτιωμένη προσφορά, η οποία θα σας ξαναδίνει το προβάδισμα στην δημοπρασία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές φορές είναι δύσκολο ή αδύνατο να ξανακάνετε προσφορά.

Για παράδειγμα, σε δημοπρασίες που έχουν τιμή άμεσης αγοράς, μπορεί κάποιος να κάνει προσφορά σε αυτή την τιμή και να κερδίσει αυτόματα την δημοπρασία.

Επίσης κάποιοι συνηθίζουν να κάνουν προσφορές λίγο πριν λήξει η δημοπρασία, με σκοπό να μην έχετε αρκετό χρόνο να αντιδράσετε. Για το λόγο αυτό η στρατηγική που πρέπει να έχετε σε μια δημοπρασία πρέπει να είναι εξαιρετικά μελετημένη ώστε να αποφεύγετε τέτοιες καταστάσεις.

Βέβαια όλα εξαρτώνται από το πόσο πραγματικά θέλετε να αποκτήσετε το αντικείμενο. Πάντως θα πρέπει να προσέξετε να μην παρασυρθείτε σε μια συνεχή ανταλλαγή προσφορών, η οποία οδηγεί την τιμή της δημοπρασίας τελικά στα ύψη, αλλά να έχετε κάποιο πλάνο που είναι ευνοϊκότερο για εσάς.

Πώς επικοινωνώ για ενδεχόμενες απορίες μου;


Αν δείτε μια δημοπρασία που σας ενδιαφέρει αλλά θα θέλατε να ρωτήσετε κάποια πράγματα τον πωλητή γι' αυτή (απορίες, διευκρινίσεις, κτλ), μπορείτε να το κάνετε συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στη σελίδα κάθε προϊόντος και να υποβάλλετε την ερώτηση σας δημόσια ή ιδιωτικά.
Οι απορίες που έχετε θα πρέπει να αφορούν τη δημοπρασία και όχι ζητήματα που έρχονται σε αντίθεση με τους κανονισμούς του δημοπρασιακού χώρου.
Π.χ Δεν μπορείτε να κάνετε παζάρια στην τιμή του αντικειμένου, να προσπαθείτε να κάνετε τη συναλλαγή έξω από το σύστημα, κτλ.

Εφόσον διαπιστωθούν τέτοιες συμπεριφορές, είναι πιθανό να αποκλειστείτε από τη χρήση του δημοπρασιακού χώρου.

Πώς μπορώ να δω όλες τις προσφορές μου;

Ο δημοπρασιακός χώρος σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε την εξέλιξη των δημοπρασιών σας μέσω της σελίδας «Προσφορά» στην περιοχή μελών.

Εκεί μπορείτε να παρακολουθήσετε την κατάσταση των δημοπρασιών που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη και να λάβετε πληροφόρηση για ποιες είστε ο τελικός πλειοδότης.


Ανάκληση Προσφοράς


Όταν είσαστε ο νικητής σε μια δημοπρασία, έχετε υποχρέωση να πληρώσετε τον πωλητή και να αποκτήσετε το αντικείμενο. Σαν κανόνας, η απόσυρση προσφορών δεν επιτρέπεται στο δημοπρασιακό χώρο.
Υπάρχουν όμως κάποιες περιπτώσεις που μπορείτε να αποσύρετε μια προσφορά σας. Αυτές είναι οι εξής:


1. Δώσατε κατά λάθος άλλο ποσό κατά την προσφορά σας. Για παράδειγμα δώσατε 24,5€ αντί 2,45€.
Σημείωση: Αν συνέβη κάτι τέτοιο, ξαναδώστε την προσφορά σας αμέσως μόλις αποσύρετε την παλιά.
2. Κάποιος έκανε αντί για εσάς προσφορά χρησιμοποιώντας παράνομα τον κωδικό σας. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνετε το διαχειριστή του δημοπρασιακού χώρου αμέσως.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται κατάχρηση της ανάκλησης προσφοράς, οι χρήστες θα αποκλείονται από την πρόσβαση στο δημοπρασιακό χώρο.

Στις δημοπρασίες άμεσης αγοράς, η ανάκληση προσφοράς δεν είναι εφικτή.

Χρονικά πλαίσια ανάκλησης προσφορών

Υπάρχουν ειδικοί κανόνες σχετικοί με την ανάκληση προσφορών, οι οποίοι βασίζονται στο πότε ακριβώς έγινε η προσφορά που θέλετε να αποσύρετε.
Αν η προσφορά που θέλετε να ακυρώσετε έγινε σε χρονική στιγμή μεγαλύτερη από 24 ώρες πριν λήξει η δημοπρασία: Μπορείτε να αποσύρετε την προσφορά σας μέχρι 24 ώρες πριν λήξει η δημοπρασία. Όταν αποσύρετε μια τέτοια προσφορά, όλες οι προσφορές που έχετε κάνει στη δημοπρασία θα ακυρωθούν. Αν δεν το κάνετε μέσα σε αυτά τα χρονικά πλαίσια, δεν μπορείτε να την αποσύρετε τις τελευταίες 24 ώρες.
Σε αντίθετη περίπτωση ο χρήστης θα αποκλείεται από την πρόσβαση στο δημοπρασιακό χώρο.

Αποκλεισμός χρήστη από τις δημοπρασίες


Υπάρχουν περιπτώσεις που ενώ θέλετε να κάνετε προσφορά σε μια δημοπρασία, το σύστημα σας ειδοποιεί ότι σας έχει απαγορευτεί η συμμετοχή στο δημοπρασιακό χώρο. Στην περίπτωση αυτή, έχετε αποκλειστεί διότι παραβήκατε το συμφωνητικό συμμετοχής.

Πληρωμή, αποστολή και παραλαβή του αντικειμένου

Η δημοπρασία που συμμετείχατε ολοκληρώθηκε και είσαστε ο τελικός πλειοδότης. Τι συμβαίνει στη συνέχεια;


Μετά το τέλος της δημοπρασίας, ο πωλητής επικοινωνεί μαζί σας μέσω των στοιχείων που έχετε υποβάλλει κατά την εγγραφή σας στο δημοπρασιακό χώρο και σας ενημερώνει για τη διαδικασία αποστολής του προϊόντος.

Το κόστος αποστολής ενός αντικειμένου που αγοράστηκε σε μια δημοπρασία επιβαρύνει τον νικητή της δημοπρασίας. Τα δημοπρατηθέντα αντικείμενα θα αποστέλλονται μέσω ΕΛΤΑ και θα εξοφλούνται με αντικαταβολή.

Η πληρωμή περιλαμβάνει την τιμή του αντικειμένου όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά την διαδικασία τη δημοπρασία, το ΦΠΑ και το κόστος αποστολής μέσω ΕΛΤΑ.

Οι τρόποι πληρωμής καθορίζονται στους όρους της δημοπρασίας και δεν είναι δυνατό να μεταβληθούν .

Σε περίπτωση που θέλετε κάποιο διαφορετικό τρόπο πληρωμής, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση από πλευράς του πωλητή να το κάνει, μιας και καλύπτεται απόλυτα από τους όρους της δημοπρασίας.


*** Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται αποστολές εκτός Ελλάδας.