Καλώς Ήρθατε, Συνδεθείτε ή εγγραφείτε
Περιοχή Μελών []
Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Κατηγορίες []


Θέματα στη Βοήθεια

Στην ενότητα αυτή εξηγείται ο γενικός τρόπος λειτουργίας των δημοπρασιών. Επίσης, δίνονται συμβουλές ως προς τον τρόπο συμμετοχής και υποβολής προσφορών και αναφέρονται οι κανόνες λειτουργίας, ώστε να πραγματοποιούνται σοβαρές και αξιόπιστες συναλλαγές.


Εγγραφή


Για τη συμμετοχή στο δημοπρασιακό χώρο η εγγραφή είναι υποχρεωτική.

Είναι δωρεάν, δε δημιουργεί καμία υποχρέωση στο χρήστη ενώ η διαδικασία εγγραφής είναι απλή.

Απαιτείται η πλήρης αποδοχή του Συμφωνητικού Συμμετοχής από τον χρήστη, το οποίο περιλαμβάνει τις ενέργειες που επιτρέπονται και δεν επιτρέπονται να κάνετε κατά τη χρήση του δημοπρασιακού χώρου ενώ αναφέρονται οι υποχρεώσεις, δεσμεύσεις και τα δικαιώματα του χώρου δημοπρασιών απέναντι στους χρήστες του.

Χρεώσεις


Οι τελικοί πλειοδότες των δημοπρασιών στους οποίους έχει κατοχυρωθεί το πλειοδοτηθέν αντικείμενο επιβαρύνονται με το ΦΠΑ και τα έξοδα αποστολής του. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ.

Χαρακτηριστικά των Δημοπρασιών

Σε κάθε δημοπρασία ορίζεται η αρχική τιμή εκκίνησης του πλειοδοτούμενου αντικειμένου και η διάρκεια της δημοπρασίας.

Οι υποψήφιοι αγοραστές δίνουν προσφορές συνεχώς αυξανόμενες (κάθε υποψήφιος πλειοδότης πρέπει να κάνει προσφορά πάντα μεγαλύτερη από αυτήν που έχει κάνει ο προηγούμενος).

Με τη λήξη του χρόνου της δημοπρασίας, νικητής ανακηρύσσεται ο τελευταίος πλειοδότης με τη μεγαλύτερη προσφορά.


Σε κάθε δημοπρασία μπορούν να ορισθούν και επιπλέον παράμετροι όπως:


1. Ελάχιστη τιμή πώλησης

Η τιμή αυτή δεν είναι ορατή για τους υποψήφιους πλειοδότες.

Ο πωλητής δύναται να ορίσει μια ελάχιστη τιμή πώλησης στην οποία επιθυμεί να πωληθεί το προϊόν. Μέχρι να καλυφθεί η ελάχιστη τιμή πώλησης οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορές ενώ θα ειδοποιούνται για το αν έχει καλυφθεί η ελάχιστη τιμή πώλησης κατά την υποβολή της προσφοράς τους.


2. Άμεση αγορά -
BuyOut

H τιμή που κάποιος αγοράζει άμεσα το αντικείμενο ακόμα και αν έχουν υποβληθεί ήδη άλλες προσφορές. Η άμεση αγορά σημαίνει και την αυτόματη λήξη της δημοπρασίας.


Προσαύξηση Προσφορών

Σε κάθε πλειοδοτούμενο προϊόν ορίζεται η προσαύξηση προσφοράς, δηλαδή η τιμή βάσει της οποίας αυξάνεται η τιμή του προϊόντος και η οποία δύναται να διαφέρει από προϊόν σε προϊόν.

Για παράδειγμα:

Το Χ προϊόν έχει τιμή εκκίνησης 1 ευρώ και η προσαύξηση προσφοράς έχει οριστεί από τον πωλητή στο 1 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι υποβάλλοντας την προσφορά μου η τιμή του προϊόντος θα ανέλθει στα 2 ευρώ κ.ο.κ

Συμβουλές Χρήσης

Όταν συμμετέχετε στο χώρο δημοπρασιών, θα πρέπει να αποφεύγετε:

1. Προσφορές για δημοπρασίες που δε σας ενδιαφέρουν

Ποτέ μη κάνετε προσφορές όταν δε σας ενδιαφέρει το αντικείμενο που δημοπρατείται. Κινδυνεύετε να πληρώσετε για να αποκτήσετε κάτι που δε σας ενδιαφέρει εάν είστε ο πλειοδότης ενώ στην αντίθετη περίπτωση ανεβαίνει τεχνητά το επίπεδο της τρέχουσας προσφοράς.

2. Παρέμβαση στην εξέλιξη της δημοπρασίας

Εάν είστε υποψήφιος αγοραστής μην κάνετε προσφορές π.χ. με διπλό κωδικό, ώστε αυξάνοντας το επίπεδο προσφορών να αποτρέπετε τη συμμετοχή άλλων χρηστών σκοπεύοντας στη συνέχεια να αναιρέσετε με κάποιο μη αποδεκτό τρόπο την υψηλότερη προσφορά.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι ο χρήστης προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες, ο χρήστης θα αποκλείεται άμεσα και χωρίς προειδοποίηση από τη χρήση του δημοπρασιακού χώρου.


3. Συμφωνίες εκτός δημοπρασιακού χώρου

Δεν είναι ορθή πρακτική η διενέργεια συναλλαγών που παρουσιάζονται από ένα σύστημα δημοπρασιών με συμφωνίες που γίνονται εκτός των διαδικασιών του.