Καλώς Ήρθατε, Συνδεθείτε ή εγγραφείτε
Περιοχή Μελών []
Όνομα Χρήστη
Κωδικός
Κατηγορίες []


Όροι και Προϋποθέσεις

Η συμμετοχή χρήστη στις συναλλαγές του συστήματος δημοπρασιών προϋποθέτει την αποδοχή των κάτωθι αναφερόμενων όρων του συμφωνητικού συμμετοχής. Οι όροι συμμετοχής είναι δυνατό να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. Οι μεταβολές ανακοινώνονται στην αρχική ιστοσελίδα του δημοπρασιακού χώρου. Συνέχιση χρησιμοποίησης των υπηρεσιών συνεπάγεται αυτόματη αποδοχή των τροποποιήσεων.

Δικαίωμα Συμμετοχής – Εγγραφή

Η χρήση των υπηρεσιών είναι επιτρεπτή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν νόμιμο δικαίωμα συμμετοχής και διενέργειας συναλλαγών. Η εγγραφή ανήλικων προσώπων (κάτω των δεκαοκτώ ετών) δεν επιτρέπεται.

Για την συμμετοχή με προσφορά σε δημοπρασία του συστήματος είναι απαραίτητη η είσοδος σε αυτό ως εγγεγραμμένος χρήστης. Για την εγγραφή είναι υποχρεωτική η παροχή των έγκυρων προσωπικών στοιχείων προς το σύστημα: ηλεκτρονική διεύθυνση, ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου. Καμία απολύτως υποχρέωση δεν προκύπτει από την εγγραφή του χρήστη ή προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά στοιχεία είναι εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση ή χορήγηση τους σε τρίτο μέρος για διαφημιστικούς ή άλλους εμπορικούς σκοπούς.

Βασικές υποχρεώσεις του πλειοδότη

Ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να:

• Σεβαστεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και να καταβάλει το αντίτιμο της προσφοράς του στον πωλητή, ώστε να αποκτήσει το προϊόν της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται ή έχουν οριστεί ειδικά για τη συγκεκριμένη δημοπρασία.

• Μην παρέμβει με οποιοδήποτε έμμεσο ή άμεσο τρόπο στην εξέλιξη της δημοπρασίας παρά μόνο με την προσφορά του σε αυτή.

Παραβίαση των βασικών κανόνων από τον πλειοδότη αφαίρεση του δικαιώματος χρήσης του δημοπρασιακου χωρου. Ταυτόχρονα, αν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος, είναι δυνατή η ποινική δίωξη ατόμου που συμμετείχε σε δημοπρασία με σκοπό να δημιουργήσει προβλήματα στην εξέλιξή της. Η ποινική δίωξη γίνεται με τις κατηγορίες της απάτης και διαφυγόντων κερδών. Θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή πριν σκεφθείτε να κάνετε μια τέτοια ενέργεια μιας και ο εντοπισμός του δράστη είναι υπόθεση μερικών ημερών.

Κωδικός Πρόσβασης - Ασφάλεια

Ο κωδικός πρόσβασης που επιλέγεται κατά την εγγραφή κάθε μέλους, είναι υποχρεωτικός για τις συναλλαγές μέσω του δημοπρασιακού χώρου, ώστε να επικυρώνει ηλεκτρονικά τις ενέργειες που γίνονται από το χρήστη.
Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η χορήγηση ή χρήση του από οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Κάθε συναλλαγή που γίνεται με χρήση του κωδικού πρόσβασης δεσμεύει τον αντίστοιχο χρήστη.
Έπειτα από απώλεια του κωδικού πρόσβασης ή διαρροή του, είναι απαραίτητη η μεταβολή και χορήγηση νέου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται.